OM EASE

Salongen

Carinas historia. Redan i tonåren kom jag i kontakt med hudvård och hudläkare då jag drabbades av ganska svår acne. Otaliga behandlingar och diverse preparat provades med mer eller mindre lyckade resultat.

Jag har alltid velat arbeta med människor och haft ett stort intresse för friskvård, kost och motion.

Jag utbildade mig till sjuksköterska och vidareutbildade mig till diabetessjuksköterska, vilket jag arbetade med på medicinmottagningen i Lund under ca 11 års tid.

Efter att jag fått två döttrar kände jag ett behov av att gå vidare och beslöt mig för att utbilda mig till hudterapeut på Gildaskolan i Malmö, där jag tog examen augusti 2004.

Efter avslutad utbildning startade en omfattande renovering av lokalen där Ease Hud & Spa öppnade första advent 2004.

Mitt mål var att starta en egen salong där jag kunde utforma verksamheten efter mina egna värderingar och tankar. Att ha ett holistiskt synsätt där vi inte enbart fokuserar på huden utan tar hänsyn till hela individen, där förklaringar ofta finns i livsstil och livssituation.

Min vision är att erbjuda professionell hudvård med riktigt bra produkter, hög servicenivå, äkta engagemang och seriositet i en fantastisk och rofylld miljö.

Jag önskar att alla ska känna att vi brinner för det vi gör och att vi vill dela med oss av vår kunskap, stötta i förändring, alltid finnas till hands för frågor och hjälp.

I dagens samhälle behövs det dessutom mer än någonsin ett behov av total avkoppling och egen tid för återhämtning. Därför är en lugn och rogivande miljö av stor betydelse.

Jag är oerhört tacksam för att få arbeta med det jag brinner för, att ta hand om och hjälpa andra människor och vill rikta ett stort tack till alla underbara och trogna kunder.

Företagsnamnet

ease [i:z] Is 1 välbefinnande, välbehag; lugn‚ bekvämlighet‚ sorglöshet‚ otvungenhet, ledighet‚ a life of ~ ett bekymmerslöst liv; at [one’s] ~ a) ledig, avslappnad, obesvärad, ogenerad, b) i lugn och ro, bekvämt; [stand] at ~! (mil.) manöver!; ill at ~ illa till mods 2 lätthet 3 lättnad, lindring

Vision

Ease Hud & Spa är en salon­g som strävar efter att ha ett gott rykte genom vår kunskap, profes­sionella behandlingar och personligt bemötande.

Vi erbjuder en lugn och harmonis­k miljö genom vår unika atmosfär och anda.

Vi strävar efter att vara det naturliga och självklara vale­t i Kävlinge kommun med omnejd.

SHR

Ease Hud & Spa är medlem i SHR

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige.

Det är en rikstäckande branschorganisation utan facklig eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket.

SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO, med säte i Schweiz.

Cidesco

The world’s major international beauty therapy Association. Founded in 1946 with its head office in Zurich, Switzerland.

CIDESCO is represented in over 33 countries.

The CIDESCO diploma is the world’s most prestigious qualification in the field of esthetics and beauty therapy.

Since 1957 the CIDESCO qualification has set standards that have been initiated over the five continents of the globe.

There are over 200 CIDESCO schools around the world teaching to the international acclaimed CIDESCO standards leading to our diploma.

Låt experterna ta hand om dig