Vibrationsträning

Exempel på nyttan av vibrationsträning:

– 10 minuter bränner mer fett än en timmes aerobic
– stärker benvävnad och motverkar benskörhet
– motverkar och reducerar celluliter
– sänker stresshormonerna (kortisol) i kroppen
– ger smärtlindring
– skonsamt för leder, ligament och senor
– ger en dramatisk förbättring avblodcirkulationen

10-kort 600 kr  1 gång 70 kr

Träna ej vid:

– graviditet
– akut blodpropp
– allvarlig hjärt/kärlsjukdom
– nyligen opererad
– höft- eller knäledsprotes
– akut diskbrock
– diabetes
– epilepsi
– allvarlig migrän
– pacemaker
– nyligen insatt metallinplantat
– tumörer
– näthinneavlossning